Podmínky pro přijetí nových členů

Náborové informace:

Oddíl přijímá jak pokročilé lezce, tak nováčky. Pro nováčky je v oddíle přichystána horoškola, jež má za úkol teoreticky a především prakticky připravit nové lezce na všemožné situace, jež mohou při lezení na stěně, skalách a především v horách nastat. (Lezení vícedélkových - nezajištěných cest na skále, sněhu i ledu, pohyb po ledovci, letní i zimní bivakování atd.). K účelům tréninku a rozvoje znalostí členů oddílu nám  slouží umělá stěna, na níž se rozvíjí pohybové a silové schopnosti a rovněž provádí nácvik metodicky správných postupů řešení různých situacích, jež mohou při horolezectví nastat..

Uchazeč o členství v oddíle, jehož znalosti dovolují značné omezení, či vynechání látky horoškoly, jež chce být zařazen mezi členy (pokročilé) musí projít přezkoušením, jež obsahuje okruhy látky odpovídající přezkušování v rámci horoškoly.

Uchazeči mohou být ženy i muži starší 18 let, fyzicky i psychicky způsobilí pro provozování adrenalinových sportů. Hlavní podmínkou je zájem o horolezectví a chuť naučit se metodiku lezení a jištění na skalách, v horách a ledu, jakož i získat potřebné znalosti ze  zdravovědy a problematiky záchrany v horách.

Finanční stránka:

Roční členský příspěvek člena do oddílové pokladny činí 500,- Kč. Všichni rovněž platí poplatek za členství v ČHS.

Cena horoškoly je stanovena na 500,- Kč. Účastníci horoškoly neplatí oddílový příspěvek, ale příspěvek do ČHS je pro ně rovněž závazný.

Ze získaných oddílových finančních prostředků je nakupován horolezecký materiál, který si mohou členové oddílu půjčovat. Do oddílu se nepořizuje materiál rychle podléhající zkáze a jistící materiál na kterém není možné zkontrolovat jeho stav po navrácení.