Horoškola

    Horoškola je souhrnem pěti na sebe vzájemně navazujících stupňů pokročilosti, jejichž postupným absolvováním uchazeč rozvíjí své praktické a teoretické znalosti. Každý stupeň pokročilosti je zakončen přezkoušením z probrané látky, jakož i z látky stupňů nižších (praktická ukázka i teorie). V rámci přípravy na tyto zkoušky se uchazeč účastní teoretických a praktických lekcí probíhajících jednou týdně na horolezecké cvičné stěně a jednou měsíčně na víkendové metodické akci oddílu. Součástí těchto lekcí je kromě horolezecké metodiky rovněž i výuka zdravovědy.

 

Stupně pokročilosti:

             1 - Lezec a jistič při lezení s vrchním jištěním (na stěně)
             2 - Jistič v jednodélkových zajištěných cestách (na stěně a na skalkách)
             3 - Prvolezec v jednodélkových zajištěných cestách (na stěně a na skalkách)
             4 - Lezec v nezajištěných cestách (jedno i vícedélkových) - léto (na skalkách
                   a v horách)

   

Osnova horoškoly:

    

 

 

Stupeň pokročilosti 1

 

 

 

1. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

Zálk. seznámení - Lano, sedák, karabiny, lezečky
 

 

Uzly:

Osmičkové poutko, Poloviční lodní uzel
 

 

I. Téma:

Navazování na sedací úvazek
 

 

 

Jistění při lezení  - přes HMS
 

 

 

Zás. Bezp. lezení - Vzáj. kontr., pozice jističe
 

 

 

Komunikace mezi lezci
 

 

II. Téma:

Balení lana

 

 

 
2. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

Lano - stat., dynamické, 1; Jistítka
 

 

Uzly:

Poloviční lodní uzel - jednou rukou
 

 

I. Téma:

Jištění - Poloviční lodní uzel, Kyblík a spol.
 

 

 

Jistící bod při lezení na rybu
 

 

 

Technika lezení - tři pevné body, těžiště,…
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Klasifikace

 

 

 
 

 

 

Přezkoušení ze stupně 1
 

 

 

 

 

 

Stupeň pokročilosti 2

 

 

 
3. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

karabiny, slaňovací osma, 
 

 

Uzly:

Lodní uzel, Prusík
 

 

I. Téma:

Jištění prvolezce - statické, dynamické
 

 

 

Rázová síla, Pádový faktor
 

 

 

Chytání pádů - pneumatika
 

 

 

Sebezajištění
 

 

II. Téma:

Názvosloví a horolezecké značky

 

 

 
4. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

Sedací, prsní, kombinované a celotělové úvazy, smyce
 

 

Uzly:

Vůdcovský uzel, očková spojka(UIAA)
 

 

I. Téma:

Vis v laně - bez, s prsákem
 

 

 

Navázání kombinované - přímo na lano
 

 

 

Navázání kombinované - alpský způsob
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Skalní oblasti v České republice a okolních zemích

 

 

 
5. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

Přilby, prusíky
 

 

Uzly:

Liščí uzel, dvojitý rybářský uzel
 

 

I. Téma:

Sestup obecně, především slaňování
 

 

 

Slanění se sebezejištěním
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Pravidla lezení v různých oblastech

 

 

 
6. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

Prusíky, Jumary, T-block
 

 

Uzly:

Machard prusík, Vánočkový prusík, Francouzský
 

 

I. Téma:

Postup po laně
 

 

 

Prusíkování
 

 

 

T-block, Jumary
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Orientace v terénu - práce s buzolou

 

 

 
7. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

 Nouzové vybavení (skalky)
 

 

Uzly:

Devítka, ambulantní spojka
 

 

I. Téma:

Záchrana prvolezce - dolů
 

 

 

Spuštění
 

 

 

Metoda HOI
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Vybavení pro pobyt v přírodě - obecný přehled

 

 

 
8. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

 
 

 

Uzly:

Osma protisměrná, Alpský motýl
 

 

I. Téma:

Transport raněného
 

 

 

Improvizovaná nosítka
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Pobyt v přírodě - karimatky

 

 

 
 

 

 

Přezkoušení ze stupně 2
 

 

 

 

 

 

Stupeň pokročilosti 3
9. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

reverzo, ATC XP guide
 

 

Uzly:

Osma se dvěma oky, dračí smyčka + pojistka
 

 

I. Téma:

Opakování Pádový faktor, rázová síla
 

 

 

Vis v laně - Ortostatický šok
 

 

 

Postupové jištění - cvakání expresek
 

 

 

Správné vedení zajišťovacího řetězce
 

 

II. Téma:

Pobyt v přírodě - spací pytle

 

 

 
10. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

 
 

 

Uzly:

lodní uzel jednou rukou, do karabiny
 

 

I. Téma:

Štandy na fiksních bodech - vratný bod pro rybaření
 

 

 

Štand na 1 fixním bodu
 

 

 

Centrální karabina, Lodní smyčka v borháku
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Pobyt v přírodě - Stany

 

 

 
11. Metodika:

 

 
 

 

Uzly:

dvojitá dračí smyčka (na laně i na smyčce)
 

 

I. Téma:

Štandy na fiksních bodech
 

 

 

Štand na 2 fixních bodech
 

 

 

Vyrovnávací smyčka (Německý zp.), Anglosaský způsob
 

 

 

Štand horských vůdců (dvojitá dračí smyčka),
 

 

II. Téma:

Pobyt v přírodě - Vařiče, nádobí

 

 

 
12. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

 
 

 

Uzly:

 
 

 

I. Téma:

Vratný bod pro rybaření - opakování
 

 

 

Provazování lana vratným bodem pro spuštění
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Vhodná strava pro pobyt v přírodě

 

 

 
13. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Dobírání druholezce - půllodní uzel, kyblík, ATC XP Guide
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Obuv pro outdoor - skalky, VHT, Horolezectví

 

 

 
14. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Fixace lana v problémové situaci a opětovné odblokování
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Oblečení Princip vrstveného oblékání
 

 

 

Péče o vybavení

 

 

 
15. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Záchrana druholezce - dolů
 

 

 

spuštění, fixace lana, sestup ke zraněnému
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Doplňky oblečení - rukavice, čepice, ponožky, návleky

 

 

 
 

 

 

Přezkoušení ze stupně 3

 

 

 

 

 

Stupeň pokročilosti 4

 

 

 
16. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

Vybavení do hor - obecně ; Lana - dvojitá, poloviční
 

 

I. Téma:

Správné použití polovičních a dvojitých lan
 

 

 

Jistící řetězec - jištění na půlkách a dvojčatech
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Batoh

 

 

 
17. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

Vklíněnce, šťáradla, Hexy, Abalaky, Friendy
 

 

Uzly:

Smyčky pro zajišťování - Opičí pěst, Osma, Vůdcák
 

 

I. Téma:

Problematika vlastního zajišťování
 

 

 

Teorie a ukázka zakládání vlastního jištění
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Čelové lampy

 

 

 
18. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Štandy na vlastních bodech
 

 

 

Štand na 2 bodech - protitah dolů
 

 

 

Vyrovnávací smyčka (Německý zp.), Anglosaský způsob
 

 

 

Štand horských vůdců (dvojitá dračí smyčka)
 

 

II. Téma:

Pohyb v horách - základ

 

 

 
19. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Štandy na vlastních bodech - opakování - procvičování
 

 

 

Štand na 3 bodech - protitah dolů
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Plánování tůr v horách

 

 

 
20. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Opakování - Postupové jištění - cvakání expresek
 

 

 

Opakování - Lezení a jištění na půlkách a dvojčatech
 

 

 

Opakování - Správné vedení zajišťovacího řetězce
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Počasí

 

 

 
21. Metodika:

 

 
 

 

Uzly:

Prusíky! - různé druhy, T-Block, 
 

 

I. Téma:

Dopomoc druholezci
 

 

 

Fixace lana v problémové situaci a opětovné odblokování
 

 

 

Dopomoc druholezci - základní způsoby
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Postup - Nebezpečí a taktika

 

 

 
22. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Postup sebezáchrany druholezce
 

 

 

Klasické prusíkování, použití T- Blocku, Jumaru
 

 

 

Sestup k postiženému - prusíkování
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Aklimatizace

 

 

 
23. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

Nezbytný materiál pro pohyb v horách - co vždy s sebou
 

 

I. Téma:

Postup sebezáchrany druholezce
 

 

 

Prusíkování - "Munchhausentechnik" (s těžkým nákladem)
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Výživa ve vysokohorském prostředí

 

 

 
24. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Sestup k postiženému - Selbstseilrolle
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Bivakování

 

 

 
25. Metodika:

 

 
 

 

Uzly:

Prusíky! - různé druhy
 

 

I. Téma:

Záchrana, dopomoc druholezci - s užitím prusíků
 

 

 

Záchrana vzhůru - Štraussova metoda

 

 

 
26. Metodika:

 

 
 

 

Uzly:

Prusíky! - různé druhy
 

 

I. Téma:

Záchrana, dopomoc druholezci - s užitím prusíků
 

 

 

Záchrana vzhůru - Jednoduchý kladkostroj

 

 

 
27. Metodika:

 

 
 

 

Uzly:

Blokace lana proti prokluizu - otevřená a uzavřená garda
 

 

I. Téma:

Záchrana vzhůru - použití otevřené i uzavřené Garda brzdy
 

 

 

V různých místech záchranného řetězce

 

 

 
28. Metodika:

 

 
 

 

Uzly:

karabinový blokant, blokant přes osmu
 

 

I. Téma:

Záchrana vzhůru - použití karabinového blokantu, osmy

 

 

 
29. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Záchrana dolů - Spuštění osoby
 

 

 

1 osoba - (HMS)
 

 

 

2 osoby - postižený + 1 zachránce - (dvojitý HMS)

 

 

 
30. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Záchrana dolů - Slanění s postiženým
 

 

 

Opakování - Metoda HOI

 

 

 
31. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Záchrana dolů - Slanění s postiženým
 

 

 

Slanění s postiženým na jednom závěsu
 

 

 

Slanění se dvěma závěsy

 

 

 
32. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Přesedání do dalšího slanění - při slaňování se zraněným
 

 

 

Slaňování přes převis

 

 

 
33. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Záchrana v traverzu
 

 

 

Záchrana v převise

 

 

 
34. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Improvizované prostředky
 

 

 

Opakování - Transport zraněného
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Přivolání pomoci - vrtulníku

 

 

 
35. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Via Ferrata - správný pohyb po zajištěných cestách
 

 

 

Tvorba zajištěných cest - natažení fixních lan

 

 

 
36. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Technické lezení
 

 

 

Pomůcky pro technické lezení
 

 

 

Metody technického lezení
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Klasifikační stupnice technického lezení

 

 

 
 

 

 

Přezkoušení ze stupně 4
 

 

 

 

 

 

Stupeň pokročilosti 5

 

 

 
37. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

Mačky
 

 

I. Téma:

Pohyb v zimních horách - základ
 

 

 

Vybavení pro pohyb v zimě
 

 

 

Oblečení, Nouzové vybavení
 

 

 

Sondy, lopaty, lavinové vyhledávače

 

 

 
38. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

Cepíny
 

 

I. Téma:

Lavinové nebezpečí
 

 

 

Prevence

 

 

 
39. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

Teleskopické hole
 

 

I. Téma:

Před tůrou - Plánování zimní tůry
 

 

 

Laviny - Odhad nebezpečí, lavinová předpověď
 

 

 

Laviny - Rozhodovací strategie

 

 

 
40. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

Sněžnice
 

 

I. Téma:

Na tůře - Bezpečné chování na zimní tůře
 

 

 

Odhad nebezpečí v terénu

 

 

 
41. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

Opakování - Sondy, lopaty, lavinové vyhledávače
 

 

I. Téma:

Lavinová nehoda
 

 

 

Transport
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Opakování - přivolání pomoci - vrtulníku

 

 

 
42. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

Sněhové kotvy, cepíny - deadman
 

 

Uzly:

 
 

 

I. Téma:

Jištění ve sněhu - obecně
 

 

 

Jistící stanoviště na sněhu
 

 

 

Jištění prvolezce bez postupových jištění
 

 

 

Jištění druholezce
 

 

II. Téma:

Jištění prvolezce s postupovým jištěním
 

 

 

Spojení lanem při současném postupu na svahu

 

 

 
43. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Jištění na sněhu - Opakování
 

 

 

Dodělání
 

 

 

 
 

 

II. Téma:

Pohyb v mixovém terénu

 

 

 
44. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Pohyb po ledovci - dvojice, trojice
 

 

 

Hrozící nebezpečí - bezpečnost
 

 

 

Navázání, rozestupy, úprava lana pro brždění

 

 

 
45. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Pád do ledovcové trhliny
 

 

 

Sebezáchrana po pádu do trhliny
 

 

 

Opakování - Prusíkování - "Munchhausentechnik"

 

 

 
46. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

 
 

 

Uzly:

 
 

 

I. Téma:

Záchrana po pádu do trhliny
 

 

 

Sestup k postiženému
 

 

 

Opakování - Klasické prusíkování, použití T- Blocku
 

 

 

Opakování - Sestup k postiženému - Selbstseilrolle

 

 

 
47. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Záchrana po pádu do trhliny
 

 

 

Technika volné kladky - Laserolle
 

 

 

Opakování - Jednoduchý kladkostroj
 

 

 

Opakování - Dvojitý kladkostroj

 

 

 
48. Metodika:

 

 
 

 

Materiál:

Šrouby do ledu, háčky do ledu, ledové skoby
 

 

Uzly:

 
 

 

I. Téma:

Lezení v ledu - základ
 

 

 

Vybavení
 

 

 

Technika pohybu v ledu

 

 

 
49. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Jistící stanoviště v ledu
 

 

 

Postupové jištění v ledu

 

 

 
50. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Slaňovací stanoviště v ledu
 

 

 

Abalakovy hodiny
 

 

 

Slaňování pomocí šroubů

 

 

 
51. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Dry tooling

 

 

 
52. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Opakovaví a ucelovací hodina
 

 

 

případně rezerva na dodělávky

 

 

 
 

 

 

Přezkoušení ze stupně 5

 

 

 
 

 

 

!!!Metodická temata navíc!!!

 

 

 

 
53. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Skialpinismus - základ
 

 

 

Vybavení

 

 

 
54. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Skialpinismus - základ
 

 

 

Postup na lyžích vzhůru
 

 

 

Nebezpečí

 

 

 
55. Metodika:

 

 
 

 

I. Téma:

Skialpinismus - základ
 

 

 

Pohyb na lyžích dolů po svahu
 

 

 

Nebezpečí